Artist Statement
De oorsprong van Lisa’s werk ligt in gevonden fenomenen en verzamelde beelden en objecten. Tijdens haar wandelingen door de natuur, en in de dagelijkse gang van zaken, wordt ze gefascineerd door de sporen van het voor lief genomen alledaagse. Via onder andere, analoge fotografie, het maken van prints en mallen worden deze dingen tastbaar gemaakt. Met een open en belangeloze houding onderzoekt ze de materialiteit, betekenis en het bestaansrecht van deze gevonden dingen en fenomenen.

Lisa ziet haar werk als een verzameling en groeiend archief. Binnen deze verzameling onderzoekt ze de samenhang en relationaliteit tussen de verschillende fenomenen. Hoe staat een boom in verhouding tot de kleur oranje? Binnen haar werk zijn constant nieuwe connecties te vinden. Vragen die opgeroepen worden door oudere werken, vormen inspiratie voor nieuwere werken. Hier vanuit ontstaat haar doorlopende onderzoeksproject ‘Bevindingen van het Vinden van Dingen’. Hiermee wordt niet alleen het gene wat verzamelt wordt van belang, maar reflecteert het onderzoek ook de vraag, wat het betekend om te verzamelen en wat het doel hier dan eigenlijk van is.